Αποτελέσματα

Παρουσιάσεις των συμπερασμάτων του PLACEDU στο συνέδριο
"Καινοτόμες λύσεις στην εκπαίδευση: Από την παιχνιδοποίηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη"

Σύνοψη

Executive Summary

Distance learning as it is experienced by its users