Υποστήριξη εκπαιδευτικών στη δημιουργία ελκυστικής διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Το PLACEDU επιθυμεί να αυξήσει την ικανότητα και την ετοιμότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (HEI) να διαχειριστούν μια αποτελεσματική μεταβολή προς την ηλεκτρονική μάθηση.

0 +
Ώρες μάθησης
0 +
Εγγεγραμμένοι μαθητές
0 +
Διαδικτυακοί εκπαιδευτές

Σχετικά

Το PLACEDU είναι ένα Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ που χρηματοδοτείται συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνεργάτες από 6 χώρες.

Το PLACEDU επιθυμεί να αυξήσει την ικανότητα και την ετοιμότητα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (HEI) να διαχειριστούν μια αποτελεσματική μεταβολή προς την ηλεκτρονική μάθηση. 

Η πρόκληση του PLACEDU είναι να προσδιορίσει τι χάνεται στο μαθησιακό περιβάλλον όταν αυτό μετατοπίζεται στην ηλεκτρονική μάθηση. 

Ως εκ τούτου, το PLACEDU θα δημιουργήσει μια δομημένη πλατφόρμα όπου οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν περισσότερα για το πώς να ενισχύσουν την εξ αποστάσεως μάθηση με τρόπο που να παρακινεί τους φοιτητές και να αντιμετωπίζει τα μειονεκτήματα της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Σύμπραξη

UAB Theoria (Xwhy)

Πανεπιστήμιο Βίλνιους (Vilnius University)

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (University of Ljubljana)

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Out of the Box International

Πανεπιστήμιο Ισλανδίας (University of Iceland)

KMOP Education & Innovation Hub