Επικοινωνία

UAB Theoria

Συντονιστής έργου

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Εταίρος

Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (University of Ljubljana)

Εταίρος

Πανεπιστήμιο Βίλνιους (Vilnius University)

Εταίρος

Πανεπιστήμιο Ισλανδίας (University of Iceland)

Εταίρος

Out of the Box International

Εταίρος

KMOP Education & Innovation Hub

Εταίρος