Η κοινοπραξία του PLACEDU κυκλοφόρησε το Πρόγραμμα Ψηφιακής Κοινωνικής Κατάρτισης

Partner: KMOP Education & Innovation Hub

Ένα μέρος της ανάκαμψης από το COVID-19 περιλαμβάνει μια πολύπλευρη προσέγγιση. Στο πλαίσιο του έργου PLACEDU, η κοινοπραξία είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το Πρόγραμμα Ψηφιακής Κοινωνικής Κατάρτισης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι αφιερωμένο στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να υποστηριχθεί η προσπάθειά τους για κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη της κοινότητας κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Η ανάπτυξη των μαθημάτων κατάρτισης προέκυψε από τις ανάγκες που εντοπίστηκαν στην έρευνα Ethnography for Digital by Digital, καθώς και από τις καλές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν σχετικά με τις κοινωνικά βιώσιμες δραστηριότητες και τις αντίστοιχες συστάσεις.

Ο πρωταρχικός στόχος ήταν ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης μέσω του καθορισμού και της ανάπτυξης των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την καινοτόμο κατάρτιση σχετικά με την ηλεκτρονική εκπαίδευση μαζί με την ενταξιακή μη τυπική μεθοδολογία εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα, να εκπαιδευτούν, να εμπλακούν και να δικτυωθούν στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε τις “χαμένες” πτυχές του κοινωνικού και ψυχολογικού περιβάλλοντος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα κατάρτισης PLACEDU αποτελείται από 6 ενότητες: Ενότητα 1. Επαγγελματική ενασχόληση- Ενότητα 2. Ψηφιακοί Πόροι- Ενότητα 3. Διδασκαλία και Μάθηση- Ενότητα 4. Αξιολόγηση- Ενότητα 5. Ενδυνάμωση Εκπαιδευομένων και Ενότητα 6. Διευκόλυνση ψηφιακής επάρκειας εκπαιδευομένων.

Ο συντονιστής του έργου Žemartas Budrys δήλωσε: Δεν αρκεί μόνο η χρήση ψηφιακών εργαλείων, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τι αντίκτυπο έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στους συμμετέχοντες σε αυτήν. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Placedu, αντιμετωπίζουμε προσεκτικά αυτό το ζήτημα.

Η υπεύθυνη για το έργο PLACEDU  στο CSI, Φωτεινή Παπαδοπούλου, δήλωσε:

Το Πρόγραμμα Ψηφιακής Κοινωνικής Κατάρτισης αποτελείται από έξι ενότητες που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της διαδικτυακής μάθησης. Είναι κρίσιμο να δημιουργηθούν εργαλεία που αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Το Πρόγραμμα Ψηφιακής Κοινωνικής Κατάρτισης είναι προσβάσιμο εδώ

Το έργο PLACEDU υλοποιείται από 7 εταίρους που προέρχονται από 6 χώρες: Λιθουανία (XWHY και Πανεπιστήμιο του Βίλνιους), Σλοβενία (Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας), Κύπρος (CSI), Βέλγιο (OTB International), Ισλανδία  (Πανεπιστήμιο Island) και Ελλάδα (KMOP Education & Innovation Hub).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.