1. Επαγγελματική ενασχόληση

1.1
Οργανωτική επικοινωνία
1.2
Επαγγελματική συνεργασία
1.3
Αναστοχαστική πρακτική
1.4
Ψηφιακή ΣΕΑ / Ψηφιακή Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ)

2. Ψηφιακοί Πόροι

2.1
Επιλογή
2.2
Δημιουργία & Τροποποίηση
2.3
Διαχείριση, προστασία, διαμοιρασμός

3. Διδασκαλία και Μάθηση

3.1
Διδασκαλία
3.2
Καθοδήγηση
3.3
Συνεργατική μάθηση
3.4
Αυτορυθμιζόμενη μάθηση

4. Αξιολόγηση

4.1
Στρατηγικές αξιολόγησης
4.2
Ανάλυση στοιχείων
4.3
Ανατροφοδότηση & σχεδιασμός

5. Ενδυνάμωση Εκπαιδευομένων

5.1
Προσβασιμότητα & ένταξη
5.2
Διαφοροποίηση & εξατομίκευση
5.3
Ενεργή συμμετοχή εκπαιδευομένων

6. Διευκόλυνση ψηφιακής επάρκειας εκπαιδευομένων

6.1
Πληροφορίες & αλφαβητισμός στα μέσα ενημέρωσης
6.2
Επικοινωνία
6.3
Δημιουργία περιεχομένου
6.4
Υπεύθυνη χρήση
6.5
Επίλυση προβλημάτων

Ο Οδηγός Κοινωνικής Ψηφιακής Εκπαίδευσης εξηγεί τον σκοπό και περιγράφει την κατάρτιση για τη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση

Για να συνεισφέρετε περιεχόμενο στη μετα πλατφόρμα, κάντε κλικ στην Υποβολή περιεχομένου.

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της μετα-πλατφόρμας εδώ.