Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: placedu-project.com

Αυτή την ιστοσελίδα διαχειρίζεται ο: Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας ΛΤΔ, Ριγένη 62, 1ος όροφος, 1010, Λευκωσία, Κύπρος

Ο ιστότοπος φιλοξενείται από: Google LLC

Διεύθυνση/ιστοσελίδα: placedu-project.com

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγουμε και μόνο όσα είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του έργου μας. Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας μάθημα, θα συλλέξουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο έργο μας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος έργου. Στο τέλος του έργου, όλα τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα θα διαγραφούν.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας επί των δεδομένων σας

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε για διοικητικούς, νομικούς σκοπούς ή σκοπούς ασφαλείας.

Στοιχεία επικοινωνίας: info@csicy.com