Ενότητα 5: Ενδυνάμωση Εκπαιδευομένων

Σε αυτή την Ενότητα θα επικεντρωθούμε στην ‘Ενδυνάμωση Εκπαιδευομένων’ και στο πώς να δημιουργήσουμε:

  • Προσβάσιμες & χωρίς αποκλεισμούς
  • Διαδραστικές & ελκυστικές

εμπειρίες εξ αποστάσεως μάθησης.

Μαθησιακοί στόχοι

Στο τέλος αυτής της Ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα εφοδιαστούν με:

  1. μια σειρά φοιτητοκεντρικών διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας που αυξάνουν την εμπλοκή και τα κίνητρα των φοιτητών
  2. δεξιότητες σχεδιασμού διδακτικής εμπειρίας χωρίς αποκλεισμούς

στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως μάθηση.

Ικανότητες

  • Ικανότητα δημιουργία προσβάσιμου περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς
  • Ικανότητα δημιουργίας διαδραστικών & ελκυστικών μαθησιακών εμπειριών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  1. χρησιμοποιούν ουσιαστικά μια σειρά φοιτητοκεντρικών διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας που αυξάνουν τη δέσμευση και τα κίνητρα των φοιτητών
  2. σχεδιάσουν μια διαδικτυακή εμπειρία μάθησης χωρίς αποκλεισμούς