Besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos skatinimas – Metodai ir priemonės