Apie projektą

PLACEDU

PLACEDU projektu siekiama didinti aukštojo mokslo institucijų (AMI) galimybes ir pasirengimą veiksmingai pereiti prie e-mokymosi. Didžiausias projekto partneriams kylantis iššūkis – suprasti, ko nelieka mokymosi aplinkoje, kai ji perkeliama į virtualią erdvę. Todėl PLACEDU projektu siekiama sukurti struktūrizuotą platformą, kurioje dėstytojai susipažins su daugiau galimybių nuotolinį mokymąsi kurti tokiu būdu, kuris motyvuotų studentus ir padėtų įveikti e-mokymosi sunkumus.

Norėdami suprasti ko reikia tam, kad pagrindiniai ugdymo fizinėse erdvėse elementai būtų veiksmingai perkelti į virtualią erdvę, turime iš naujo išsiaiškinti pamatinius ugdymo aspektus šios paradigminės slinkties sąlygomis. PLACEDU projekto partneriai siekia suprasti pagrindinius fizinėse erdvėse vykstančio ugdymo principus ir remdamiesi šiais atradimais sukurti skaitmeninio ugdymo platformą. Pagrindinė projekto veikla apima bandymus suprasti, kaip galima tobulinti e-mokymąsi remiantis mūsų tyrimo įžvalgomis. Projekto tyrimas pagrįstas įvairiais metodais: dokumentų, atliktų tyrimų ir gerosios praktikos analize, naujų duomenų rinkimu naudojantis mobiliosios etnografijos įrankiais ir tikslinių grupių interviu.

Sukurtoje metaplatformoje – PLACE – bus pateikiamos įvairios e-mokymosi stiprinimui skirtos priemonės ir metodai, padėsiantys išvengti studentų izoliacijos, sukurti erdves bendravimui ir socialinei sąveikai bei stiprinti studentų ir dėstytojų psichinę ir emocinę savijautą.

Dėstytojams rengiami specialūs mokymai, kuriais siekiama pagerinti jų e-mokymo praktiką, atsižvelgus į tai, kad per COVID-19 pandemiją išryškėjo daug neigiamų e-mokymosi aspektų.

Tikslai

O1
Sužinoti, kas prarandama mokymosi aplinkoje, kai ugdymas perkeliamas į virtualią erdvę.

O2
Parengti dėstytojams mokymus, kurie praturtintų jų dėstymą ir įgalintų spręsti tokias problemas, kaip studentų izoliacija, bendravimo trūkumas ir kt.

O3
Pateikti pagrindinius rezultatus AMI darbuotojams ir supažindinti juos su tuo, kaip daugiau fizinių erdvių ypatumų galėtų būti perkelti į e-mokymosi aplinką.

O4
Sukurti platformą, kurioje būtų dalijamasi mokymais, įrankiais ir išvadomis. Platforma yra „meta“ platforma, kurioje siekiama sutalpinti visus įmanomus naratyvus.

Tikslinės grupės

AMI dėstytojai, galėsiantys teikti visavertę e-mokymosi patirtį ir tuo pačiu gebėsiantys spręsti tokias studentų problemas, kaip izoliacija, bendravimo trūkumas ir kt.

Studentai, kuriems bus siūloma daugiau jų motyvaciją keliančios, socialinę izoliaciją mažinančios ir socialinius įgūdžius gerinančios veiklos.

Rezultatai

PLACEDU partneriai atlieka e-mokymosi tyrimą, daugiau apie jo rezultatus galite sužinoti čia.

PLACEDU partneriai pateikia esamų e-mokymosi modelių ir sistemų žemėlapį.

PLACEDU projekte siūlomi projekto komandos rengiami mokymai.

PLACEDU projektas - augantis tinklas, kuriame galima mokytis ir dalintis savo įžvalgomis.