1 modulis: Profesionalus dalyvavimas

Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama profesionaliam dalyvavimui, t.y., kaip kaip kruopščiai, efektyviai ir sėkmingai:

  • plėsti gebėjimus
  • bendrauti
  • taikyti naujoves

mokymo procese naudojant skaitmenines technologijas.

Mokymosi uždaviniai

Išbandę šį modulį dėstytojai:

  1. pagerins skaitmeninių technologijų naudojimo įgūdžius mokymo procesui tobulinti
  2. gebės geriau profesionaliai bendrauti aukštojo mokslo bendruomenėje
  3. stebės individualų savo profesinį tobulėjimą ir gebės kolektyviai bei nuolat taikyti inovacijas švietimo institucijoje

Kompetencijos

Išbandę šį modulį dėstytojai:

  1. gebės dirbti komandoje
  2. pagerins bendravimo įgūdžius
  3. pagerins kritinį skaitmeninio turinio vertinimą ir sąmoningumą