5 modulis: Besimokančiųjų įgalinimas

Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama galimybių mokytis sudarymui ir kaip sukurti:

  • Prieinamą ir įtraukią
  • Interaktyvią ir patrauklią

nuotolinio mokymosi patirtį.

Mokymosi uždaviniai

Šiame modulyje siekiama dėstytojus:

  1. supažindinti su daugybe į studentą orientuotų interaktyvių mokymo metodų, kurie padėtų didinti mokinių įsitraukimą ir motyvaciją
  2. suteikti gebėjimų kurti įtraukiojo mokymo patirtį

dėstant nuotoliniu būdu.

Kompetencijos

  • Gebėjimas kurti prieinamą ir įtraukią mokymosi aplinką
  • Gebėjimas kurti interaktyvią ir patrauklią mokymosi patirtį

Mokymosi rezultatai

Baigę šį modulį dėstytojai turėtų gebėti:

  1. prasmingai naudoti įvairius į studentus orientuotus interaktyvius mokymo metodus, kurie didintų mokinių įsitraukimą ir motyvaciją
  2. sukurti visa apimančią mokymosi internetu patirtį