6 modulis: Besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos ugdymas

Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos ugdymui tam, kad jie galėtų kūrybiškai ir atsakingai naudoti skaitmenines technologijas. Tai apima ugdymą tokių gebėjimų, kaip:

 • Bendravimas ir bendradarbiavimas
 • Sąmoningumas ir kritinis mąstymas

skaitmeninėje aplinkoje.

Mokymosi uždaviniai

Mokymosi uždaviniai dėstytojui

 1. Pristatyti įvairias edukacines priemones siekiant paskatinti besimokančiųjų bendravimą bendradarbiaujant ir aktyviai dalyvaujant ugdymo veiklose internete.
 2. Pristatyti su skaitmeniniu saugumu susijusią riziką, pvz., asmens duomenų ir skaitmeninės tapatybės apsaugą.
 3. Suteikti platformą, kurioje būtų galima kritiškai įvertinti informacijos ir jos šaltinių patikimumą.

Kompetencijos

 • Informacinė ir žiniasklaidos raštingumo
 • Komunikacinė
 • Atsakingo naudojimo
 • Problemų sprendimo
 • Turinio kūrimo

Mokymosi rezultatai

Baigę šį modulį dėstytojai turėtų gebėti:

 • Į mokymo procesą traukti įvairias priemones siekdami bendradarbiavimo ir aktyvaus dalyvavimo, kurie skatintų besimokančiųjų bendravimą internete.
 • Nustatyti pagrindines rizikas, susijusias su skaitmeniniu saugumu, pvz., asmens duomenų ir skaitmeninės tapatybės apsauga.
 • Kritiškai įvertinti informacijos ir jos šaltinių patikimumą.