Partnerystė

UAB Theoria

Projekto koordinatorius
Lietuva

Kasdieniame darbe taikome sisteminio ir dizainu grįsto mąstymo metodus, derindami juos su socialinių ir humanitarinių mokslų metodais. Išbandėme viską, ką galėjome, kol ištobulinome savo būdą, kaip palengvinti pokyčius – į kontekstą orientuotą požiūrį.

 

Vilniaus universitetas (Vilnius University)

Partneris
Lietuva

Vilniaus universitetas yra seniausia ir didžiausia Lietuvos aukštoji mokykla. Nuo pat įkūrimo XVI amžiuje Vilniaus universitetas, kaip neatsiejama Europos mokslo ir kultūros dalis, įkūnija klasikinio universiteto sampratą bei studijų ir mokslo vienybę.

Vilniaus universitetas yra aktyvus tarptautinės mokslinės ir akademinės veiklos dalyvis, turintis daug žymių mokslininkų, profesorių ir absolventų. Mokslo raida ir besiplečiantys ryšiai su pasauliniais mokslo centrais prisidėjo prie universiteto mokslinių tyrimų ir studijų įvairovės.

Socialinių partnerių remiamas universitetas ugdo globaliai mąstančius specialistus, kurie sėkmingai integruojasi į šiuolaikinę Europos bendruomenę.

Liublianos universitetas (University of Ljubljana)

Partneris
Slovėnija
logo-ul-removebg-preview

Liublianos universitetas siekia vykdyti aukšto lygio akademinę veiklą bei mokslinius tyrimus ir prisidėti prie geresnės visuomenės kūrimo. Tai seniausias, didžiausias ir tarptautiniu mastu geriausiai vertinamas Slovėnijos universitetas, patekęs tarp 500 geriausių universitetų pagal prestižinį Šanchajaus ARWU reitingą.

Universitetas įkurtas 1919 m., jam priklauso 23 fakultetai, 3 meno akademijos ir 3 asocijuoti nariai. Pagal studentų skaičių universitetas patenka tarp didžiausių Europos aukštųjų mokyklų – jame studijuoja daugiau nei 40 000 studentų. Universitetas labai aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų ir plėtros bei švietimo programose, sukuria beveik pusę Slovėnijos mokslinių tyrimų rezultatų.

Nuo 2008 m. Liublianos universitetas įsipareigojo laikytis Europos mokslininkų chartijos ir Mokslininkų įdarbinimo elgesio kodekso principų, todėl 2013 m. universitetui buvo suteiktas apdovanojimas už aukšto lygio pasiekimus žmogiškųjų išteklių tyrimų srityje.

Socialinių inovacijų centras

Partneris
Kipras

Socialinių inovacijų centras (SIC) – mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, daugiausia dėmesio skirianti socialinėms inovacijoms, galinčioms paskatinti teigiamus pokyčius vietos, nacionalinėse, regioninėse ir pasaulinėse organizacijose.

Šios organizacijos apima vyriausybines, vietos administracines agentūras, ne pelno siekiančias organizacijas, komercinės įmones ir švietimo įstaigas. SIC komandą sudaro atviri, visapusiškai pasirengę tyrėjai, verslininkai, projektų vadovai, instruktoriai ir informacinių technologijų specialistai. SIC komandos kompetencijos apima gebėjimus nustatyti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti pritaikytas iniciatyvas bei užtikrinti tvarų augimą.

SIC komandos kompetencijų sritys – tradicinis švietimas ir e-mokymasis, verslumas, startuoliai, inovacijos, kūrybiškumas, derybos, intelektinės nuosavybės konsultacinės paslaugos, socialinė atsakomybė, konsultaciniai verslo sprendimai, duomenų analizė, informacinės technologijos, projektų valdymas, projektų vertinimo paslaugos, produktų patvirtinimas, mokymai ir kompiuteriniai žaidimai.

SIC semiasi žinių ir įgūdžių iš savo plataus pasaulinio tinklo, kurį sudaro akademinės institucijos, IT įmonės, viešosios tarnybos, tarptautinės organizacijos ir startuoliai.

 

Out of the Box International

Partneris
Belgija

“Out of the Box International” yra Europos tinklas, vienijantis įvairias organizacijas, siekiančias inovatyvesnės, į piliečius orientuotos ir solidarios politikos Europos ir miestų lygmeniu. Mūsų pagrindinė misija – teikti ekspertines žinias, IKT priemones ir tinklą, skirtą mokslinių tyrimų, mokymų ir inovatyvios praktikos sklaidai.

Islandijos universitetas (The University of Iceland)

Partneris
Islandija
Tákn blátt@2x

Islandijos universitetas yra valstybinis universitetas, įsikūręs pačiame Islandijos sostinės Reikjaviko centre. Jame siūlomos galimybės studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus pagal daugiau nei 400 programų, apimančių daugelį mokslo ir studijų sričių, nuo socialinių, humanitarinių ir sveikatos mokslų iki švietimo, gamtos mokslų ir inžinerijos.

Social Sciences 
Health Sciences 
Humanities 
Education 
Natural Sciences and Engineering 

See University of Iceland at a glance

KMOP Ugdymo ir inovacijų centras

Partneris
Graikija

KMOP Ugdymo ir inovacijų centras suteikia galimybes naudotis įvairiomis švietimo programomis, ištekliais ir mokymais, paremtais žiniomis, kurias organizacija sukaupė dirbdama šioje srityje.

Vykdydamas misiją skatinti socialinę pažangą per švietimą, centras sukūrė daugybę švietimo programų, skirtų asmenims ir įmonėms, padedančių jiems orientuotis socialinėje ekosistemoje siekiant užsibrėžtų tikslų ir prisidedančių prie įtraukesnės ir tvaresnės ateities kūrimo.