„PLACEDU“ konsorciumas parengė „Skaitmeninės socialinės edukacijos mokymų programą“

Dalis COVID-19 sukeltų problemų reikalauja kompleksinių sprendimų. Todėl „PLACEDU“ projekto konsorciumas didžiuojasi galėdami pristatyti „Skaitmeninės socialinės edukacijos mokymų programą.“

Mokymų programa skirta dėstytojams, siekiantiems kurti socialinę įtrauktį ir bendruomenės plėtrą internetinio ugdymo metu. Programos turinio pagrindas – projektu metu „Digital by Digital“ (liet. „Skaitmeninis pagal skaitmeninį“) remiantis etnografijos metodu užfiksuoti poreikiai bei suriktos gerosios praktikos ir rekomendacijos. 

Projekto įgyvendintojai siekė parengti mokymų programą, kuri apibrėžtų ir plėtotų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas inovatyviems kursams apie nuotolinį mokymą bei vadovautųsi įtraukia ugdymo metodologija. 

„Skaitmeninės socialinės edukacijos mokymų programa“ skirta visiems dėstytojams, kurie siekia įgyti naujų žinių, nori tobulėti, būti įtraukti bei megzti ryšius internetinio švietimo srityje. Šia programa siekiame įveikti problemas, kurias sukelia nuotolinio mokymo metu dažnai „prarandamos“ socialinės ir fizinės aplinkos savybės. 

„PLACEDU“ mokymo programą sudaro 6 moduliai: 1 modulis. „Profesinis įsitraukimas“; 2 modulis. „Skaitmeniniai ištekliai“; 3 modulis. „Mokymas ir lavinimas“; 4 modulis. „Vertinimas“; 5 modulis. „Besimokančiųjų įgalinimas“ ir 6 modulis. „Besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos plėtojimas“.

Projekto koordinatorius Žemartas Budrys teigė, kad „nepakanka naudotis skaitmeniniais mokymo metodais – ypatingai svarbu suprasti, kokią įtaką jie daro ugdymo procesui ir jo dalyviams. Kurdami „PLACEDU“ mokymo programą, šie klausimai buvo kruopščiai nagrinėjami.“

OTB direktorius Marko Paunovič pastebi, kad svarbu kurti išteklius, atspindinčius dabartinus pedagogų poreikius; nuolat tobulinant ir įtraukiant naujus mokymus į „Skaitmeninę socialinę erdvę.“ Tokiu būdu, mokymo programa bus nuolatos vystoma, siekiant jog ji atitiktų pedagogų ir mokinių poreikius visoje Europoje ir už jos ribų. 

„Skaitmeninės socialinės edukacijos mokymų programą“ galite rasti čia: https://placedu-project.com/meta-platform/

PLACEDU projektą įgyvendina 7 partneriai iš 6 šalių: Lietuva (XWHY ir Vilniaus universitetas), Slovėnija (Liublianos universitetas), Kipras (CSI), Belgija (OTB International), Islandija (Islandijos universitetas) ir Graikija (KMOP Education & Innovation Hub).

Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos programa “Erasmus+” KA2.

2023 m. rugsėjo 18 d.