Partner: Out of the Box International

Projekto „PLACEDU“ konsorciumas sukūrė nuotolinio mokymosi erdvę, apimančią tiek šiuo metu aukštosiose mokyklose naudojamas, tiek naujas nuotolinio mokymo priemones. Tai savotiška metaplatforma, kurioje galima rasti nuorodas ir į kitus šaltinius.

Mokymo procesų perkėlimas į skaitmenines erdves trikdo bei kelia nerimą dažnam ugdymo specialistui. Todėl metaplatformoje kartu su dėstytojams parengta mokymosi programa, yra pateikiamas įvairialypis turinys apie e-mokymą bei jo tobulinimo būdus. Taikant šias žinias, internetinis mokymas užtikrins studentų motyvacijos, socialinių įgūdžių, bendravimo bei praktinės patirties palaikymą.   

Metaplatformoje didžioji dalis pateikiamų priemonių įgalina aukšto lygio internetinio švietimo vystymą – šios priemonės neprioretizuoja COVID-19 sukeltų problemų bei iššūkių sprendimo. Platforma kviečia kūrybingai bei novatoriškai žvelgti į skaitmeninio mokymo gerinimą: skatinti internetu besimokančiųjų bendravimą, naudoti mišrias mokymosi aplinkas, stebėti, ar mokiniai nepatiria socialinės atskirties, vykdyti tarpusavio veiklą ir t. t.

Projekto koordinatorius Žemartas Budrys teigia, kad „Metaplatforma yra gyvas organizmas, telkiantis įvairias priemones, metodus, mokymus. Svarbu, jog šis turinys yra ne tik mūsų komandos darbo rezultatas, tačiau ir kitų suinteresuotųjų šalių pasidalintos gerosios praktikos. Tai praplėtė metaplatformos turinį ir leido išsamiau pažvelgti į skaitmeninio mokymosi pliusus ir minusus.“

OTB direktorius Marko Paunovič pastebėjo, kad reikia sukurti ne tik kitą skaitmeninio mokymo platformą, bet aplinką, apimančią praeities, dabarties ir ateities nuotolinio mokymosi priemones ir išteklius. Šitoks holistiškumas – tvirtas pagrindas nuotolinio mokymosi tvarumui ir ilgalaikei plėtrai.  

PLACEDU metaplatformą galite rasti čia

PLACEDU projektą įgyvendina 7 partneriai iš 6 šalių: Lietuva (XWHY ir Vilniaus universitetas), Slovėnija (Liublianos universitetas), Kipras (CSI), Belgija (OTB International), Islandija (Islandijos universitetas) ir Graikija (KMOP Education & Innovation Hub).

2023 m. rugsėjo 18 d.