PLACEDU projekto platforma – į pagalbą dėstytojams ir doktorantams

Partner: VU

Erasmus+KA2 PLACEDU projektą vykdantis šešių šalių konsorciumas (Liublianos universiteto (Slovėnija), Socialinių inovacijų centro (Kipras), Out of the Box International (Belgija), Islandijos universiteto (Islandija), X Why (Lietuva), Socialinės politikos akademijos (Graikija), Vilniaus universiteto (Lietuva)) siekia didinti aukštojo mokslo institucijų darbuotojų kompetencijas ir pasirengimą veiksmingai organizuoti e. mokymą ir mokymąsi.

Įgyvendinant projektą buvo sukurta metaplatforma, kurioje sukauptos įvairios e. mokymosi patirtį palengvinančios priemonės ir metodai, kuriais naudojantis lengviau įveikti įvairius e. mokymosi iššūkius. Projekto tyrėjų komanda atlikusi tyrimą įvairių šalių universitetuose išskyrė šiuos didžiausius iššūkius: studentų izoliacija, bendravimo ir bendradarbiavimo sunkumai, studentų ir dėstytojų psichinė ir emocinė būklė. Kviečiame išbandyti PLACEDU platformą ir joje siūlomus modulius!

Website screenshot: