Projekto PLACEDU rezultatų sklaidos renginys

Partner: VU

Main Text (max 2500 characters) 2023 m. lapkričio 22 d. Vilniaus universiteto vykdomo ERASMUS+ projekto „Digital social place for the next normal in education“ (PLACEDU) komanda surengė projekto rezultatų sklaidos renginį. Jame dalyvavo per 30 dėstytojų iš įvairių aukštųjų mokyklų.

Mokymo procesų perkėlimas į skaitmenines erdves trikdo bei kelia nerimą dažnam ugdymo specialistui. Projekto įgyvendintojai siekė parengti mokymų programą, kuri apibrėžtų ir plėtotų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas inovatyviems kursams apie nuotolinį mokymą bei vadovautųsi įtraukia ugdymo metodologija.

Renginio metu Islandijos, Slovėnijos ir Lietuvos partneriai pristatė šio projekto įžvalgas bei nuotolinio mokymosi erdvę. Ją sudaro 6 moduliai: 1 modulis. „Profesinis įsitraukimas“; 2 modulis. „Skaitmeniniai ištekliai“; 3 modulis. „Mokymas ir lavinimas“; 4 modulis. „Vertinimas“; 5 modulis. „Besimokančiųjų įgalinimas“ ir 6 modulis. „Besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos plėtojimas“. Tai savotiška metaplatforma, kurioje galima rasti nuorodas ir į kitus šaltinius. Taikant šias žinias, skaitmeninis mokymas užtikrins studentų ir dėstytojų motyvacijos, socialinių įgūdžių, bendravimo bei praktinės patirties palaikymą.

PLACEDU metaplatformą galite rasti čia.

PLACEDU projektą įgyvendina 7 partneriai iš 6 šalių: Lietuva (XWHY ir Vilniaus universitetas), Slovėnija (Liublianos universitetas), Kipras (CSI), Belgija (OTB International), Islandija (Islandijos universitetas) ir Graikija (KMOP Education & Innovation Hub).

Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos programa “Erasmus+” KA2 (2021-1-LT01-KA220-HED-000023512)

Relevant Links:

  • https://placedu-project.com/meta-platform/
  • https://www.fsf.vu.lt