Registracija į PLACEDU projekto mokymus e.mokymo(si) kompetencijai stiprinti

Partner: VU

Registracija į PLACEDU projekto mokymus

Erasmus+KA2 PLACEDU projektą vykdantis šešių šalių konsorciumas (Liublianos universiteto (Slovėnija), Socialinių inovacijų centro (Kipras), Out of the Box International (Belgija), Islandijos universiteto (Islandija), X Why (Lietuva), Socialinės politikos akademijos (Graikija), Vilniaus universiteto (Lietuva)) siekia didinti aukštojo mokslo institucijų darbuotojų kompetencijas ir pasirengimą veiksmingai organizuoti e. mokymą ir mokymąsi.

Įgyvendinant projektą buvo sukurta metaplatforma, kurioje sukauptos įvairios e. mokymo(si) patirtis palengvinančios priemonės ir metodai, kurie padėtų lengviau įveikti įvairius e. mokymo(si) iššūkius. Projekto tyrėjų komanda atlikusi tyrimą apie e.mokymą(sį) įvairių šalių universitetuose išskyrė šiuos didžiausius iššūkius:  mokymo(si) proceso organizavimas, vertinimas, studentų izoliacija, bendravimo ir bendradarbiavimo sunkumai, studentų ir dėstytojų emocinė būklė.

Organizuojami mokymai skirti skirtingų mokslo krypčių doktorantams ir dėstytojams, kurių metu bus tobulinamos e. mokymo(si) kompetencijos.

Mokymus sudaro įvadas (nuotoliu) ir mokymasis savarankiškai:

  • 2023 10 24 15:00 – 16:00 PLACEDU projekto ir mokymų pristatymas (TEAMS susitikimas) (lietuvių k.);
  • 2023 10 24 – 2023 10 31 Savarankiškas darbas su metaplatformoje esančiais moduliais (anglų k.);
  • 2023 10 31- 2023 11 05 Grįžtamojo ryšio anketos užpildymas (anglų k.).

Registracija vykdoma iki spalio mėn. 10 d..
Kilus klausimams – rašykite simonas.sabanovas@gf.vu.lt .

Website screenshot: