Kas tai yra? „Kolektyvinės žaliosios antreprenerystės vadovas kaimo ir miesto jaunimui“ skatina jaunimą kritiškai ir…