Vilniaus Universiteto Edukaciniai projektai

Partner: VU

Vilniaus universitetas aktyviai dalyvauja tarptautinių programų projektuose. Vykdomi projektai skatina tarptautinį akademinį, mokslinį  bei tarpkultūrinį bendradarbiavimą su Europos bei trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijomis ir kitomis organizacijomis.

Nuo 2021 m. Vilniaus universitetas aktyviai įsijungė į „Erasmus+“ programos naujo etapo (2021–2027 m.) projektus:

Bendradarbiavimo partnerystės;

  • Meistriškumo partnerystės;
  • Gebėjimų stiprinimas;
  • „Erasmus Mundus“;
  • Sportas;
  • „Jean Monnet“.

Vienas iš jų – PLACEDU projektas, kurio tikslas sukurti platformą, kurioje būtų pateikiami įvairūs pasiūlymai, mokymai, metodai, kurie leistų dėstytojams ne tik kokybiškiau ir interaktyviau pateikti nuotolinio mokymo turinį, bet ir padėti studentams susidoroti su beprasmiškumo jausmu ir socialine izoliacija.