Spodbujanje digitalnih kompetenc učečih se – Metode in orodja