Modul 1: Strokovno udejstvovanje

V tem modulu se bomo osredotočili na „strokovno udejstvovanje” in na to, kako skrbno, učinkovito in uspešno:

  • Povečati zmogljivosti
  • Vzajemno delovati
  • Inovirati

učni proces z uporabo digitalnih tehnologij.

Učni cilji

Ob koncu tega modula bodo učitelji znali:

  1. Izboljšati spretnosti za uporabo digitalnih tehnologij za izboljšanje učnega procesa.
  2. Profesionalno sodelovati v skupnosti visokošolskih institucij.
  3.  Zagotavljati individualni strokovni razvoj ter razvoj skupnih in stalnih inovacij v izobraževalni organizaciji.

Kompetence

Ob koncu tega modula bodo učitelji znali:

  1. Timsko sodelovati
  2. Komunicirati
  3. Kritično vrednotiti in se zavedati digitalnih informacij