V tem modulu se bomo osredotočili na “digitalne vire” in na to, kako skrbno, učinkovito in uspešno:

  • izbirati
  • ustvarjati in spreminjati
  • upravljati, zaščititi in deliti

digitalne vire.

Učni cilji

Učni cilji učitelja

Ob koncu tega modula bodo učitelji znali:

  1. Določiti kakovostne izobraževalne vire.
  2. Spreminjati, ustvarjati in deliti digitalne vire tako, da jih lahko prilagodijo svojim ciljem, študentom in učnim stilom.
  3. Odgovorno uporabljati in upravljati digitalne vsebine, spoštovati avtorske pravice in varovati osebne podatke.