Modul 5: Opolnomočenje študentov

V tem modulu se bomo osredotočili na “opolnomočenje študentov” in, kako ustvariti:

  • dostopno in vključevalno
  • interaktivno in privlačno

učenje na daljavo.

Učni cilji

Ob koncu tega modula bodo učitelji:

  1. poznali vrsto interaktivnih učnih metod, usmerjenih k študentom, ki povečujejo njihovo zavzetost in motivacijo
  2. razvili spretnosti za oblikovanje vključujočih učnih izkušenj

pri učenju na daljavo.

Kompetence

  • Sposobnost ustvarjanja dostopnega in vključujočega učnega okolja
  • Sposobnost ustvarjanja interaktivne in privlačne učne izkušnje

Učni rezultati

Ob koncu tega modula bodo učitelji znali:

  1. smiselno uporabljati vrsto interaktivnih učnih metod, ki so osredinjene na študente in povečujejo njihovo zavzetost in motivacijo,

  2. oblikovati vključujočo digitalno učno izkušnjo.