Modul 6: Krepitev digitalnih kompetenc študentov

V tem modulu se bomo osredotočili na krepitev digitalnih kompetenc študentov za ustvarjalno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij. To vključuje spodbujanje:

 • komunikacije in sodelovanja
 • ozaveščenosti in kritičnega mišljenja

v digitalnem okolju.

Učni cilji

Učni cilji za učitelja

 1. Predstaviti različna izobraževalna orodja za spodbujanje spletnega komuniciranja študentov z aktivnim sodelovanjem.
 2. Predstaviti osnovna tveganja, povezana z digitalno varnostjo, kot sta zaščita osebnih podatkov in digitalne identitete.
 3. Omogočiti kritično presojo verodostojnosti in zanesljivosti informacij ter njihovih virov.

Kompetence

 • Informacijska in medijska pismenost
 • Komunikacija
 • Odgovorna uporaba
 • Reševanje problemov
 • Ustvarjanje vsebine

Učni rezultati

Ob koncu tega modula bodo učitelji znali:

 • Uporabljati različna izobraževalna orodja za spodbujanje spletnega komuniciranja študentov z aktivnim sodelovanjem
 • prepoznati osnovna tveganja, povezana z digitalno varnostjo, kot sta zaščita osebnih podatkov in digitalne identitete.
 • kritično oceniti verodostojnost in zanesljivost informacij in njihovih virov.