Kontakt

UAB Theoria

Koordinator projekta

"Center za socialne inovacije (Center for Social Innovation)"

Partner

Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana)

Partner

Univerza v Vilni (Vilnius University)

Partner

Islandska univerza (The University of Iceland)

Partner

Out of the Box International

Partner

KMOP Education & Innovation Hub

Partner