Meta platforma

1. Strokovno udejstvovanje

1.1
Organizacijska komunikacija
1.2
Strokovno povezovanje
1.3
Reflektiva praksa
1.4
Digitalni kontinuirani strokovni razvoj

2. Digitalni viri

2.1
Izbira
2.2
Ustvarjanje in spreminjanje
2.3
Upravljanje, zaščita in souporaba

3. Poučevanje in učenje

3.1
Poučevanje
3.2
Usmerjanje
3.3
Sodelovalno učenje
3.4
Samoregulativno učenje

4. Ocenjevanje

4.1
Strategije ocenjevanja
4.2
Analiza dokazov
4.3
Povratne informacije in načrtovanje

5. Opolnomočenje učečih se

5.1
Dostopnost in inkluzivnost
5.2
Razlikovanje in prilagajanje
5.3
Aktivno vključevanje učečih se

6. Spodbujanje digitalnih kompetenc učečih se

6.1
Informacijska in medijska pismenost
6.2
Komunikacija
6.3
Ustvarjanje vsebin
6.4
Odgovorna raba
6.5
Reševanje problemov

The Social Digital Trainers Guide explains the purpose and overview of online teaching and learning training

Da bi prispevali vsebino na meta platformo, kliknite na Obrazec za oddajo vsebine.