Partnerstvo

UAB Theoria

Koordinator projekta
Litva

Pri vsakdanjem delu uporabljamo metode sistemskega in dizajnerskega razmišljanja (ang. design thinking), ki jih združujemo z orodji, izposojenimi iz družboslovja in humanistike. Preizkušali smo vse, kar smo imeli na voljo, dokler nismo izpopolnili lastnega načina omogočanja sprememb – pristopa, osredotočenega na kontekst.

Univerza v Vilni (Vilnius University)

Partner
Litva

Univerza v Vilni – najstarejša in največja litovska visokošolska ustanova. Od svoje ustanovitve v 16. stoletju je Univerza v Vilni kot sestavni del evropske znanosti in kulture utelešala koncept klasične univerze ter enotnost študija in raziskav.

Univerza v Vilni je aktivna udeleženka mednarodnih znanstvenih in akademskih dejavnosti ter se ponaša s številnimi uglednimi znanstveniki, profesorji in diplomanti. Znanstveni razvoj in širjenje odnosov s svetovnimi raziskovalnimi središči sta prispevala k raznolikosti raziskav in študija na Univerzi v Vilni.

S podporo socialnih partnerjev univerza izobražuje globalno usmerjene strokovnjake, ki se uspešno vključujejo v sodobno evropsko skupnost.

Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana)

Partner
Slovenija
logo-ul-removebg-preview

Univerza v Ljubljani si prizadeva za akademsko in raziskovalno odličnost ter soustvarjanje boljše družbe. Je najstarejša, največja in mednarodno najbolje ocenjena univerza v Sloveniji, ki se po prestižni šanghajski lestvici ARWU uvršča med 500 najboljših univerz na svetu.

Univerza je bila ustanovljena leta 1919 in obsega 23 fakultet, 3 umetniške akademije in 3 pridružene članice. Po številu študentov se UL z več kot 40.000 študenti uvršča med največje visokošolske zavode v Evropi. Je zelo dejavna v nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih ter izobraževalnih programih in ustvari skoraj polovico raziskovalnih rezultatov v Sloveniji.

UL je od leta 2008 zavezana k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, zaradi česar je leta 2013 prejela priznanje “HR Excellence in Research”.

"Center za socialne inovacije (Center for Social Innovation)"

Partner
Ciper

Center za socialne inovacije (Center for Social Innovation (CSI) je raziskovalna in razvojna organizacija, ki se osredotoča na spodbujanje socialnih inovacij, ki lahko prinesejo pozitivne spremembe na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni.

S tem povezujejo vlade, lokalne upravne agencije, neprofitne agencije, gospodarske subjekte in izobraževalne ustanove. Ekipo CSI sestavljajo odprti in polno opremljeni raziskovalci, podjetniki, vodje projektov, inštruktorji in strokovnjaki za informacijsko tehnologijo.

CSI ima sposobnost in zmogljivost za ugotavljanje družbenih potreb, oblikovanje in izvajanje prilagojenih pobud ter zagotavljanje trajnostne rasti. Področja strokovnega znanja ekipe CSI so tradicionalno izobraževanje in e-učenje, podjetništvo, zagonska podjetja, inovacije, ustvarjalnost, pogajanja, svetovalne storitve na področju intelektualne lastnine, družbena odgovornost, poslovne svetovalne rešitve, podatkovna analitika, informacijske tehnologije, vodenje projektov, storitve vrednotenja projektov, potrjevanje izdelkov, usposabljanje in računalniške igre.

CSI črpa znanje in spretnosti iz svoje široke globalne mreže, ki vključuje akademske ustanove, IT podjetja, javne službe, mednarodne organizacije in zagonska podjetja.

Out of the Box International

Partner
Belgija

Out of the Box International je evropska mreža, ki združuje različne organizacije, ki se zavzemajo za bolj inovativne, v državljane usmerjene in solidarne politike na evropski in mestni ravni. Naše glavno poslanstvo je zagotavljanje strokovnega znanja, orodij IKT in mreže za razširjanje raziskav, usposabljanj in inovativnih praks.

Islandska univerza (The University of Iceland)

Partner
Islandija
Tákn blátt@2x

Islandska univerza je državna univerza, ki se nahaja v središču islandske prestolnice Reykjavík. Ponuja možnosti za študij in raziskovanje v več kot 400 programih, ki zajemajo večino področij znanosti in štipendij: družbene vede, zdravstvene vede, humanistika, izobraževanje, naravoslovje in tehnika.

KMOP Education & Innovation Hub

Partner
Grčija

KMOP Education & Innovation Hub deluje kot središče, ki ponuja dostop do številnih izobraževalnih programov, virov in usposabljanj ter izkorišča znanje, ki ga je organizacija pridobila pri svojem obsežnem delu na tem področju.

S poslanstvom spodbujanja družbenega napredka z izobraževanjem je KMOP Education & Innovation Hub razvil vrsto izobraževalnih programov za posameznike in podjetja, ki jim pomagajo usmerjati njihov družbeni ekosistem k doseganju ciljev in prispevanju k bolj vključujoči in trajnostni prihodnosti.